SPLOŠNI POGOJI

Igralci se strinjajo, da je namen Escape Room Misterius intelektualne narave za njihovo zabavo in ne testiranje njihovih sposobnosti na kakršenkoli način.

Igralci v igri sodelujejo na lastno odgovornost.

Igra ni primerna za igralce, mlajše od 8 let ter za kronične oziroma srčne bolnike. Osebe, ki niso dopolnile 15 let, lahko v igri sodelujejo le v spremstvu odrasle osebe.

Igralci pred vstopom v igro podpišejo izjavo, v kateri se strinjajo s pogoji Escape Room Misterius.

Igralci se strinjajo, da ne bodo uporabljali fizične sile v prostorih Escape Room Misterius, ki bi povzročila poškodbo predmetov. Prav tako sprejemajo odgovornost za namerno povzročeno škodo.

Vstop v igro ni dovoljen s predmeti, ki bi lahko bili nevarni, ali z vžigalniki/vžigalicami.

Vstop v igro ni dovoljen osebam, ki so pod vplivom alkohola, drog ali kažejo znake, da bi lahko ogrožale sebe ali ostale osebe.

Kajenje v prostorih Escape Room Misterius ni dovoljeno.

Igralci se strinjajo, da brez dovoljenja Escape Room Misterius ne bodo javno objavljali ali na kakršnekoli drug način izdajali informacij v zvezi s potekom igre ali drugih poslovnih in tehničnih informacij.

Med igro ni dovoljena uporaba mobilnega telefona, fotografiranje ali snemanje.

Znesek mora biti poravnan pred vstopom v igro.

Kupljenih vstopnic ni mogoče vrniti ali zanje zahtevati vračilo denarja manj kot 24 ur pred zakupljenim terminom. Prav tako vračilo denarja ni mogoče v primeru, da igralci niso prisotni na dogovorjenem terminu.

V primeru, da višja sila povzroči prekinitev igre, se igra nadaljuje takoj, ko je to mogoče oziroma se igralcem na njihovo željo vrne denar.

Osebni podatki uporabnikov se zbirajo le v primeru, ko jih posredujejo sami. Vsi podatki, pridobljeni s spletne strani, so namenjeni izključno interni uporabi in se jih obravnava v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, razen v primeru izrecnega soglasja uporabnika.